уторак, 24. август 2010.

Bezbolno skidanje sa droge


Kako se ponašaju zavisnici od droge?


Zavisnici od droge su obično veoma taknoviti o svom problemu. Pa ipak, postoje određene šeme ponašanja koje ih otkrivaju. 

Tipična ponašanja uključuju loš performans na radnom mestu, zanemarivanje kuće, dece ili sopstvenog izgleda, kašnjenje ili nedolaženje na posao i društvene funkcije, čudne izgovore, pozajmljivanje ili krađu novca, čudne promene u oblačenju (dugi rukavi koji bi prikrili tragove igle), zaključavanje prostorija u kojima borave. 

Bezbolno skidanje sa droge se vrši u privatnoj ruskoj klinici Dr Vorobjev u Beogradu. 

четвртак, 19. август 2010.

Relaps

Studije pokayuju da su muškarci u većoj opasnosti od relapsa nego žene. To je zbog toga što se žene lakše odlučuju da potraže pomoć u teškim momentima. mogućnost relapsa je sastavni deo svake hronične bolesti u koje spadaju i bolesti zavisnosti.

Baš zbog ovoga je bitno da se velika pažnja posveti održavanju rezultata. Na privatnoj ruskoj klinici Dr Vorobjev, pacijenti nastavljaju sa lečenjem i posle otpuštanja iz stacionara.

Narkomanija je bolest koja i kada deluje pobeđeno, ima potencijal da se opet probudi. Zbog toga, pacijent koji oseti bilo kakve tegobe ili iskušenje pod hitno mora da je javi na kliniku da bi mu se pomoglo na vreme.

четвртак, 05. август 2010.

Narkomanija ketamin

Ketamin postoji na tržištu kao anestetik za opštu anesteziju u medicini i veterini tako da je jedini način na koji se nabavlja preko farmaceutskih kompanija. Mediji izveštavaju da su poslednjih godina učestale krađe ketamina iz veterinarskih ordinacija. Ove ordinacije se obijaju baš zbog ove "robe". DEA, američka agencija za suzbijanje zloupotrebe narkotika navodi da glavna struja ketamina u Sjedinjenim Američkim Državama dolazi iz Meksika. 

Ketamin se u tečnoj formi mođe ubrizgati, koristiti za natapanje materijala koji se zatim puši, ili konzumirati u piću. Ketamin u prahu se pravi tako što se rastvor ketamina ostavi da isparava što ostavlja beli ili beličasti prah, koji posle polverizovanja liči na kokain. Ovaj prah se može pušiti, rastvoriti u piću ili rastvoriti i ubrizgati. Cena ketamina se kreće od $20 do $25 po dozi. 

Ketamin proizvodi slične efekte kao PCP, sa tim što su prisutne i vizuelne halucinacije nalik efektima LSD-a. Oni koji ga koriste tvrde da bolji od ovih droga zato što efekti traju samo sat vremena ili manje. 

Niske doze ketamina proizvode raznobojne halucinacije, a veće doze efekat koji je sličan kliničkoj smrti ili vantelesnom iskustvu. Zbog svog disocijativnog efekta, ketamin se koristi kao droga za silovanje. 

tekst preveden sa sajta streetdrugs.org

Narkomanija je teška bolest i pri njenom rešavanju treba joj pristupiti kao takvoj. Privatna ruska klinika Dr Vorobjev u Beogradu rešava problem narkomanije savremenim i patentiranim metodama doktora Vorobjeva koje podrazumevaju i bezbolnu detoksikaciju.  

уторак, 27. јул 2010.

Šta je to droga?

Psihoaktivna (psihofarmakološka, psihoaktivna)supstanca je hemijska supstanca koja poništava barijeru koja postoji između krvi koja cirkuliše telom i mozga i deluje na centralni nervni sistem gde menja moždane funkcije koje se ogledaju u izmenjenoj percepciji, raspoloženju, svesti, spoznaji i ponašanju. Ove supstance se mogu koristiti rekreaciono, sa namerom da se izmeni svest, kao alatka u religioznim ili duhovnim ritualima, za proučavanje i proširivanje svesti, ili terapeutski kao lek.


Lecenje bolesti narkomanije se u Beogradu uspe[no odvija u ruskoj klinici Dr. Vorobjev u Zemunu. 

izvori: wikipedia.org